Etusivu

Milloin terapiaan tulisi hakeutua?

Psykoterapiaan hakeutuessaan ihminen kärsii jostakin oireesta tai toistuvasta kokemuksesta, tai hän pohtii aikaisempien elämänkokemustensa vaikutusta nykypäivän elämään. Nämä vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi toistuvana tapahtumien kulkuna, tai tapana suhtautua muihin ihmisiin ja itseen.

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomake

Työnohjauspajat – Terapeuttisen työn työnohjausta ja teoriapäivitystä psykoterapeuteille vuonna 2018

Tavoite: tarjota kliinisen potilastyön ja psykoterapian työnohjausta ryhmässä sekä tutustua yhdessä terapiatyöstä nouseviin ajankohtaisiin teemoihin kliinisen tapaustyöskentelyn lomassa. Tapaustyöskentelyssä sovelletaan kognitiivis-analyyttistä ja dialogista hahmotustapaa vastavuoroisuuden, terapiaprosessin ilmiöiden sekä muutoksen tarkastelussa.
Kenelle: Työnohjauspajat ovat avoimia psykoterapeuteille, jotka ovat KAT-yhdistys ry:n jäseniä.
Aikataulut: Työpaja 2018 toteutuu 5-8 osallistujan ryhmässä ja kokoontuminen perjantaisin klo 12.00-14.45. P
vm:t: 12.1., 9.2., 23.3., 27.4. sekä 7.9., 12.10., 2.11. ja 30.11.2018

Alustava suunnitelma työpajakertojen teemoiksi: Kehittymisnäkökulma ja assimilaatiomalli kliinisessä työssä, Empatia Carl Rogersilla ja psykoterapian yhteisenä tekijänä, Mikroanalyyttinen näkökulma ilmaisuun: suhtautumisten sävyt ja laadut havainnoinnin kohteena, Terapeuttisen tilan ja vastatunteiden ruumiillisuus, Ajankohtaisia poimintoja KAT tutkimuksista, Intergraation vaiheita psykoterapian historiassa, Keskustelua häpeästä psykoterapiassa. Keskustelun virittäjänä Lasse Hallstromin elokuva Gilbert Grape, Työtavat ja tekniikat KAT-terapiassa.

Paikka: KAT-keskus, Mannerheimintie 110 A 4, 1 krs., 00250 Helsinki. Työnohjaaja: KAT-kouluttajapsykoterapeutti Soile Tikkanen.
Työpajakerran ohjelma: klo 12.00-13.00 Alustus päivän teemaan, keskustelua omien tapausten nostamien kysymysten ja ennakkolukemiston pohjalta. Ennakkolukemistona 1-3 ajankohtaista artikkelia tai muuta tekstiä. Klo 13.00-13.15 Kahvi/teetauko. Klo 13.15-14.45 Kliinisen asiakastyön ja psykoterapian työnohjausta sisältäen 1-2 osallistujien tuoman tapauksen käsittelyä. Ensimmäisellä työpajakerralla 12.1.2018 tehdään suunnitelma työpajasarjan kaikista teemoista osallistujien ehdotukset huomioiden. Lisäksi kussakin työpajassa on tilaa päivän teemaan liittyvän keskustelun lisäksi 1-2 osallistujan tapauksen työnohjaukseen.
Hinta: 8 kolmen tunnin työnohjaustyöpajaa a 100,00 €/työpaja, yhteensä 800,00 € (alv 0 %) KAT-yhdistyksen jäsenelle. Työnohjauspajasarjaan osallistuminen edellyttää KAT-yhdistyksen jäsenyyttä ja sitoutumista koko sarjaan. Sitova ilmoittautuminen: 15.12.2017 mennessä soile.tikkanen@mailsuomi.com. Työpaja toteutuu, mikäli siihen on 15.12.2017 mennessä sitovasti ilmoittautunut on vähintään 5 osallistujaa.

Aika: 12.1.2018 12:00 - 30.11.2018 00:00