Yhdistys

Yhdistys kehittää ja tekee tunnetuksi kognitiivis-analyyttistä psykoterapiaa Suomessa. Yhdistys järjestää psykoterapeuttikoulutusta ja muuta KAT -koulutusta.  KAT -yhdistys järjestää vuosittain KAT-kongressin, KAT-kouluttajien ja työnohjaajien jatkokoulutuspäiviä sekä muita koulutustapahtumia kognitiivis-analyyttisesta psykoterapiasta.

Johtokunnan jäsenet:

Helena Lönnfors, puheenjohtaja, (helena.lonnfors(at)gmail.com)

Mirka Lammi, varapuheenjohtaja,(mirka.joronen(at)gmail.com)

Francesca Eriksson (francesca.eriksson(at)gmail.com)

Hanna Lemmetyinen (hanna.lemmetyinen(at)gmail.com)

Juha Savolainen (juha.savolainen1(at)gmail.com)

Jouni Aavaluoma  (jouni.aavaluoma(at)hotmail.fi)

Varajäsenet:

Mikko Räsänen (mikko.rasanen(at)aalto.fi)

Katri Kanninen (katri.kanninen(at)shortum.fi)

Koulutusvaliokunta

Mikko Räsänen (pj)

Outi Vaarnamo

Päivi Hannula

Leena Ehrling

Leena Särkelä

Eettinen toimikunta

Maarit Roschier, puheenjohtaja (roschiermaarit(at)gmail.com)

Ann-Mari Estlander

Stephan Salenius

Suomen edustajat kansainvälisessä KAT-yhdistyksessä ICATAssa (International Cognitive Analytic Therapy Association)

www.internationalcat.org

Katri Kanninen,  (katri.kanninen(at)shortum.fi)

Helena Lönnfors (helena.lonnfors(at)gmail.com)

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea tilaamalla jäsenhakemuslomakkeen osoitteesta sihteeri(at)katyhdistys.fi tai käyttämällä alla olevaa yhteydenottolomaketta.

Yhdistyksellä on viidenlaisia jäseniä; liitännäis-, psykoterapeutti-, kouluttaja- , eläkeläis- ja opiskelijajäseniä. Jäsenmaksu on 60€/ vuosi. Eläkeläis- ja opiskelijajäsenmaksu on 30€/vuosi.

Liitännäisjäseneksi voi liittyä henkilö, joka on kiinnostunut KAT:sta ja hyväksyy yhdistyksen toiminnan tarkoituksen.

Psykoterapeuttijäseneksi voi liittyä Valviran (ent. Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus) hyväksymä psykoterapeutti. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan jäljennös tai valokuva Valviran (ent. Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus) päätöksestä, joka koskee hakijan psykoterapeuttikoulutuksen hyväksymistä. KAT-psykoterapeuttikoulutuksen suorittanut henkilö ei ole automaattisesti psykoterapeuttijäsen, vaan hänen tulee hakea jäsenyyttä koulutuksen päätyttyä. Tällöin hän voi myös saada vastaanottotietonsa näkyville yhdistyksen terapeuttiluetteloon.

Kouluttajajäseneksi voi liittyä KAT–yhdistyksen kouluttajakoulutuksen suorittanut henkilö. Hakemukseen tulee liittää jäljennös todistuksesta, jolla osoitetaan kognitiivis- analyyttisen kouluttajakoulutuksen hyväksytty suorittaminen.

Yhdistyksen jäsensivut on suojattu, ja niiden käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Yhdistyksen jäsenet voivat saada käyttäjätunnuksen sähköpostitse ottamalla yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.

Pääosa yhdistyksen sisäisestä tiedottamisesta hoidetaan jäsensivuston välityksellä. Sivusto palvelee myös tarvittaessa jäsenten julkaisutoimintaa.


Yhteystiedot

KAT ry, 1505166-0

Mannerheimintie 110 A 4
00250 Helsinki

sihteeri(at)katyhdistys.fi


Käytä allaolevaa yhteydenottolomaketta jäsenhakemusten tilaamiseen sekä muuhun yhteydenottoon.

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomake