Hae psykoterapeuttia tai toimipaikkaa

  Mirka Lammi

  Helsinki
  Suomi

  Mirka Lammi

  • KELA:n palvelutuottaja
  • Tilaa asiakkaille
  • Etäterapia mahdollisuus
  • Psykologi
  • Psykoterapeutti
  • PsM
  • kouluttaja
  • työnohjaaja
   Terapiamuodot
  • Lyhytterapia
  • Pitkä terapia
  • Konsultaatio

  Terapeutin tiedot

  Ammatti:Psykologi, Psykoterapeutti, PsM, kouluttaja, työnohjaaja

  Työpaikka:yksityinen toiminimi

  Koulutus:YET

  Erikoistuminen:
  • lyhytkestoinen ja pitkäkestoinen kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, myös yksittäinen tai parin käynnin konsultaatio. Työnohjaus. Olen lisäksi psykofyysisen psykoterapian kouluttaja ja työnohjaaja.
  • Aikuiset, nuoret aikuiset, ikäihmiset
  • Perusviitekehykseni on kognitiivis-analyyttinen, mutta käytän integratiivisesti myös muita menetelmiä kunkin asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Erityisesti sovellan työssäni tietoisuustaito- sekä kehollisia harjoituksia. Minulla on seitsemän vuoden lisäkoulutus psykofyysisestä psykoterapiasta.

  Käytän mielelläni psykoterapiassa kehollisia harjoitteita puheterapian tukena. Olen huomannut, että kehollisten ja tietoisuustaitoharjoitteiden kautta toivottu muutos voi nopeutua ja olla syvempi kuin pelkän puheen kautta. Olen työskennellyt yli kymmenen vuotta HUS:lla psykiatrian poliklinikalla ja ennen tätä työskentelin jonkin aikaa myös psykiatrisissa sairaaloissa. Pääasiallisesti olen työskennellyt ihmisten kanssa, jotka ovat kärsineet ahdistuneisuushäiriöistä, peloista, masennuksesta, itsetuhoisista ajatuksista, syömishäiriöistä, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, elämänkriiseistä ja erilaisista traumoista.

  Työskentelytapaani kuvaisin aktiiviseksi ja empaattiseksi. Minulle on läsnäolon lisäksi tärkeää myös se, että yhdessä asiakkaan kanssa pyrimme heti terapian alussa muotoilemaan terapian tavoitteita, (jotka tosin voivat terapian edetessä muuttua) -sitä, millaiseen muutokseen itsessään ja elämässään asiakas pyrkii. Tällöin on helpompi seurata terapian edistymistä ja muuttaa terapeuttinakin tarvittaessa suuntaa terapian työskentelytavoissa. Kokemukseni mukaan usein ongelmien taustalla on vaikeiden elämänkokemusten ja tuen puutteen lisäksi myös toistuvia toimintatapoja, jotka ovat olleet järkeviä siinä kontekstissa, missä ovat alun perin syntyneet, mutta jotka ovat muuttuneet epärakentaviksi ja voimia vieviksi elämän kulussa. Näin meillä kaikilla. Näitä toistuvia usein vastavuoroisia toimintatapoja sitten terapiassa vähitellen tutkimme ja niille pyrimme löytämään toimivampia vaihtoehtoja. Havainnointi ja uusien yhteyksien löytäminen on usein ensiaskel muutokseen ja konkreettistenkin muutosten tekemiseen. Uskon, että tärkeintä terapiassa on hyvän yhteistyösuhteen luominen sekä se kannatteleva yhteys, joka siitä muodostuu. Hyvässä ja luottavassa terapiasuhteessa on helpompi myös tuoda esiin, jos toivoo muutosta esim. niihin menetelmiin, joita käytetään ja kertoa muutenkin ajatuksia, tunteita ja toiveita

  Yhteystiedot

  Sähköpostiosoite:mirka.joronen@gmail.com

  Vastaanotto-osoite:Joukolantie 15, Helsinki, Suomi