Hae teraputtia tai toimipaikkaa

  Työpajasarja 2019 -Terapeuttisen työn ohjausta ja teoriapäivistystä

  Työpajasarja 2019 -Terapeuttisen työn ohjausta ja teoriapäivistystä

  Työpajasarja 2019 – Terapeuttisen työn työnohjausta ja teoriapäivitystä
  psykoterapeuteille neljässä jatkokoulutustyöpajassa
  Tavoite:
  ➢ tarjota kliinisen potilastyön ja psykoterapian työnohjausta ryhmässä sekä tutustua
  yhdessä terapiatyöstä nouseviin ajankohtaisiin teemoihin kliinisen tapaustyöskentelyn
  lomassa.
  ➢ Tapaustyöskentelyssä sovelletaan kognitiivis-analyyttista ja dialogista hahmotustapaa
  vastavuoroisuuden, terapiaprosessin ilmiöiden sekä muutoksen tarkastelussa.
  Kouluttajat ja työnohjaajat:
  ➢ KAT-kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksessa 2018-2019 opiskelevat KATpsykoterapeutit.
  Paikka:
  ➢ Tunnetila, osoite: Annankatu 29, 00100 Helsinki. Työpajaan on mahdollista osallistu
  myös SKYPE-yhteydellä.
  Aikataulut:
  ➢ Työpaja 2019 toteutuu 4 tapaamiskertana lauantaisin 27.4.2019, 31.8., 12.10.,
  9.11.2019 klo 10.00-15.00
  Työpajakertojen teemat:
  1. Työpaja la 27.4.2019
  • Kuvat terapeutin itsereflektion ja asiakastyön prosessin reflektion
  näkökulmasta
  Kouluttaja: Mimmu Rankanen
  • Huumori psykoterapiassa.
  Kouluttaja: Pirkka Haanpää.
  2. Työpaja la 31.8. 2019
  • Psykoterapiasoveltuvuuden arviointi KAT -näkökulmasta
  Kouluttaja: Juha Savolainen
  • Keholliset menetelmät KAT -terapeutin työvälineinä.
  Kouluttajat: Minna Jentze – von Bonsdorff ja Sari Kuitunen
  3.Työpaja la 12.10.2019
  • Minätilat psykoterapiassa
  Kouluttajat: Riikka Jatila ja Eila-Kaarina Immonen
  • Suorittamisen työstäminen psykoterapiassa.
  Kouluttaja: Pekka Riihimäki
  2
  4. Työpaja la 9.11.2019
  • Edistysaskelia ja takapakkeja – Assimilaatiomalli apuna
  psykoterapiamatkalla
  • Kouluttaja: Hanne-Leona Luomajoki
  • Yhteistyösuhteen katkokset ja niiden työstäminen psykoterapiassa
  Kouluttaja: Nina Torkler
  Työpajakerran alustava aikataulu:
  ➢ klo 10-11 Alustus 1. teemasta, harjoituksia ja keskustelua omien tapausten
  nostamien kysymysten ja mahdollisen ennakkolukemiston pohjalta.
  ➢ klo 11-12.15 Kliinisen asiakastyön ja psykoterapian työnohjausta sisältäen vähintään
  yhden osallistujien tuoman tapauksen käsittelyä.
  ➢ klo 12.15 – 12.45 Kahvitauko
  ➢ klo 12.45 – 13.45 Alustus 2.teemasta, harjoituksia, ja keskustelua omien tapausten
  nostamien kysymysten ja mahdollisen ennakkolukemiston pohjalta.
  ➢ klo 13.45 -15 Kliinisen asiakastyön ja psykoterapian työnohjausta sisältäen
  vähintään yhden osallistujien tuoman tapauksen käsittelyä.

  Ryhmätyönohjaus: Kussakin työpajassa on tilaa kerran teemaan liittyvän keskustelun lisäksi
  kahden osallistujan tapauksen työnohjaukseen. Huomioi, että tällainen ryhmätyönohjaus ei
  korvaa potilastyön tiiviimmän yksityönohjauksen tarvetta.
  Hinta:
  ➢ Työnohjaustyöpajakerta a 185,00 €/työpaja, koko työpajasarjan hinta on yhteensä
  740,00 € (alv 0 %).
  ➢ Työnohjauspajasarjaan osallistuminen edellyttää KAT -yhdistyksen jäsenyyttä.
  Sitova ilmoittautuminen: sihteeri@katyhdistys.fi 15.4.2019 mennessä.
  ➢ Kerro ilmoittautuessasi
  a) osallistutko koko sarjaan vai
  b) osallistutko yksittäisille työpajakerroille, kuinka monelle ja mille kerroille?
  ➢ Työpaja toteutuu, jos osallistujia kullekin kerralle työpajakerralle on vähintään 5.