Ammatillinen lukupiiri

Työnohjauksessa käyminen on tärkeää psykoterapeutille monesta syystä. Useampi näkökulma potilaiden terapiaprosesseihin lisää työn laatua. On tärkeää käsitellä myös työhön liittyviä omia tunteita ja kehonkin tuntoja. Työasioiden purkaminen ja käsittely vapauttaa […]