Työpajasarja 2019 -Terapeuttisen työn ohjausta ja teoriapäivistystä

Työpajasarja 2019 – Terapeuttisen työn työnohjausta ja teoriapäivitystä
psykoterapeuteille neljässä jatkokoulutustyöpajassa
Tavoite:
➢ tarjota kliinisen potilastyön ja psykoterapian työnohjausta ryhmässä sekä tutustua
yhdessä terapiatyöstä nouseviin ajankohtaisiin teemoihin kliinisen tapaustyöskentelyn
lomassa.
➢ Tapaustyöskentelyssä sovelletaan kognitiivis-analyyttista ja dialogista hahmotustapaa
vastavuoroisuuden, terapiaprosessin ilmiöiden sekä muutoksen tarkastelussa.
Kouluttajat ja työnohjaajat:
➢ KAT-kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksessa 2018-2019 opiskelevat KATpsykoterapeutit.
Paikka:
➢ Tunnetila, osoite: Annankatu 29, 00100 Helsinki. Työpajaan on mahdollista osallistu
myös SKYPE-yhteydellä.
Aikataulut:
➢ Työpaja 2019 toteutuu 4 tapaamiskertana lauantaisin 27.4.2019, 31.8., 12.10.,
9.11.2019 klo 10.00-15.00
Työpajakertojen teemat:
1. Työpaja la 27.4.2019
• Kuvat terapeutin itsereflektion ja asiakastyön prosessin reflektion
näkökulmasta
Kouluttaja: Mimmu Rankanen
• Huumori psykoterapiassa.
Kouluttaja: Pirkka Haanpää.
2. Työpaja la 31.8. 2019
• Psykoterapiasoveltuvuuden arviointi KAT -näkökulmasta
Kouluttaja: Juha Savolainen
• Keholliset menetelmät KAT -terapeutin työvälineinä.
Kouluttajat: Minna Jentze – von Bonsdorff ja Sari Kuitunen
3.Työpaja la 12.10.2019
• Minätilat psykoterapiassa
Kouluttajat: Riikka Jatila ja Eila-Kaarina Immonen
• Suorittamisen työstäminen psykoterapiassa.
Kouluttaja: Pekka Riihimäki
2
4. Työpaja la 9.11.2019
• Edistysaskelia ja takapakkeja – Assimilaatiomalli apuna
psykoterapiamatkalla
• Kouluttaja: Hanne-Leona Luomajoki
• Yhteistyösuhteen katkokset ja niiden työstäminen psykoterapiassa
Kouluttaja: Nina Torkler
Työpajakerran alustava aikataulu:
➢ klo 10-11 Alustus 1. teemasta, harjoituksia ja keskustelua omien tapausten
nostamien kysymysten ja mahdollisen ennakkolukemiston pohjalta.
➢ klo 11-12.15 Kliinisen asiakastyön ja psykoterapian työnohjausta sisältäen vähintään
yhden osallistujien tuoman tapauksen käsittelyä.
➢ klo 12.15 – 12.45 Kahvitauko
➢ klo 12.45 – 13.45 Alustus 2.teemasta, harjoituksia, ja keskustelua omien tapausten
nostamien kysymysten ja mahdollisen ennakkolukemiston pohjalta.
➢ klo 13.45 -15 Kliinisen asiakastyön ja psykoterapian työnohjausta sisältäen
vähintään yhden osallistujien tuoman tapauksen käsittelyä.

Ryhmätyönohjaus: Kussakin työpajassa on tilaa kerran teemaan liittyvän keskustelun lisäksi
kahden osallistujan tapauksen työnohjaukseen. Huomioi, että tällainen ryhmätyönohjaus ei
korvaa potilastyön tiiviimmän yksityönohjauksen tarvetta.
Hinta:
➢ Työnohjaustyöpajakerta a 185,00 €/työpaja, koko työpajasarjan hinta on yhteensä
740,00 € (alv 0 %).
➢ Työnohjauspajasarjaan osallistuminen edellyttää KAT -yhdistyksen jäsenyyttä.
Sitova ilmoittautuminen: sihteeri@katyhdistys.fi 15.4.2019 mennessä.
➢ Kerro ilmoittautuessasi
a) osallistutko koko sarjaan vai
b) osallistutko yksittäisille työpajakerroille, kuinka monelle ja mille kerroille?
➢ Työpaja toteutuu, jos osallistujia kullekin kerralle työpajakerralle on vähintään 5.