Tapahtumat

Tältä sivulta näet kaikki tapahtumat.

Työnohjauspajat – Terapeuttisen työn työnohjausta ja teoriapäivitystä psykoterapeuteille vuonna 2018

Tavoite: tarjota kliinisen potilastyön ja psykoterapian työnohjausta ryhmässä sekä tutustua yhdessä terapiatyöstä nouseviin ajankohtaisiin teemoihin kliinisen tapaustyöskentelyn lomassa. Tapaustyöskentelyssä sovelletaan kognitiivis-analyyttistä ja dialogista hahmotustapaa vastavuoroisuuden, terapiaprosessin ilmiöiden sekä muutoksen tarkastelussa.
Kenelle: Työnohjauspajat ovat avoimia psykoterapeuteille, jotka ovat KAT-yhdistys ry:n jäseniä.
Aikataulut: Työpaja 2018 toteutuu 5-8 osallistujan ryhmässä ja kokoontuminen perjantaisin klo 12.00-14.45. P
vm:t: 12.1., 9.2., 23.3., 27.4. sekä 7.9., 12.10., 2.11. ja 30.11.2018

Alustava suunnitelma työpajakertojen teemoiksi: Kehittymisnäkökulma ja assimilaatiomalli kliinisessä työssä, Empatia Carl Rogersilla ja psykoterapian yhteisenä tekijänä, Mikroanalyyttinen näkökulma ilmaisuun: suhtautumisten sävyt ja laadut havainnoinnin kohteena, Terapeuttisen tilan ja vastatunteiden ruumiillisuus, Ajankohtaisia poimintoja KAT tutkimuksista, Intergraation vaiheita psykoterapian historiassa, Keskustelua häpeästä psykoterapiassa. Keskustelun virittäjänä Lasse Hallstromin elokuva Gilbert Grape, Työtavat ja tekniikat KAT-terapiassa.

Paikka: KAT-keskus, Mannerheimintie 110 A 4, 1 krs., 00250 Helsinki. Työnohjaaja: KAT-kouluttajapsykoterapeutti Soile Tikkanen.
Työpajakerran ohjelma: klo 12.00-13.00 Alustus päivän teemaan, keskustelua omien tapausten nostamien kysymysten ja ennakkolukemiston pohjalta. Ennakkolukemistona 1-3 ajankohtaista artikkelia tai muuta tekstiä. Klo 13.00-13.15 Kahvi/teetauko. Klo 13.15-14.45 Kliinisen asiakastyön ja psykoterapian työnohjausta sisältäen 1-2 osallistujien tuoman tapauksen käsittelyä. Ensimmäisellä työpajakerralla 12.1.2018 tehdään suunnitelma työpajasarjan kaikista teemoista osallistujien ehdotukset huomioiden. Lisäksi kussakin työpajassa on tilaa päivän teemaan liittyvän keskustelun lisäksi 1-2 osallistujan tapauksen työnohjaukseen.
Hinta: 8 kolmen tunnin työnohjaustyöpajaa a 100,00 €/työpaja, yhteensä 800,00 € (alv 0 %) KAT-yhdistyksen jäsenelle. Työnohjauspajasarjaan osallistuminen edellyttää KAT-yhdistyksen jäsenyyttä ja sitoutumista koko sarjaan. Sitova ilmoittautuminen: 15.12.2017 mennessä soile.tikkanen@mailsuomi.com. Työpaja toteutuu, mikäli siihen on 15.12.2017 mennessä sitovasti ilmoittautunut on vähintään 5 osallistujaa.

Aika: 12.1.2018 12:00 - 30.11.2018 00:00

KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS kevät 2018-syksy2019

KOULUTUKSEN YLEISESITTELY:

Kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus vastaa laajuudeltaan ja sisällöltään vähintään Valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion muistiossaan 29.1.2013 ja 18.2.2013 määrittelemiä kouluttajapsykoterapeuttikouluttajakoulutuksen osaamistavoitteita. Koulutus on kaksivaiheinen. Kognitiivis-analyyttisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen ensimmäisen vaiheen muodostaa kognitiivis-analyyttisen psykoterapian toistaiseksi 4-vuotinen koulutuskokonaisuus (75 – 80 op). Tämän vaiheen jälkeen toteutuva kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen toinen vaihe on 2-vuotinen ja sen laajuus on vähintään  42 op. Kognitiivis-analyyttisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen (laajuus yhteensä 117 – 122 op, psykoterapeuttikoulutuksen opintopistemäärästä riippuen) suoritettuaan KAT-psykoterapeutti voi toimia hoitosuhdetyön ja kognitiivis-analyyttisen psykoterapian työnohjaajana ja kouluttajana.  Lisäksi kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus antaa pätevyyden soveltaa kognitiivis-analyyttista ja dialogista hahmotustapaa  työnohjauksen erilaisille  muille toiminta-alueille kuten työyhteisöjen, organisaatioiden, esimiestyön,  johtamisen ja työelämän muutoksen kysymyksiin.

Koulutus on kaksivuotinen ja toteutuu neljänä lukukautena keväästä 2018 syksyyn 2019. Koulutus rakentuu 25 koulutuspäivälle kahden vuoden aikana ja niitä täydentävälle vertaisryhmätyöskentelylle, verkko-opiskelulle ja ennakkolukemistoille.  Koulutuspäivät toteutuvat kaksipäiväisinä (to-pe klo 9-16 ) ja koulutuksen päätösseminaari kolmipäiväisenä (to-la). Koulutuspaikkana on Studio Soleil, os. Dosentintie 7 D, Helsinki.

Seminaaripäivät jakautuvat teoreettiseen osaan ja kliiniseen osaan. Teoreettisessa osassa keskustellaan aiheeseen johdattelevan tai sitä kokoavan luennon ja vuorossa olevan esilukijan päivän teoreettiseen teemaan tekemän koonnin pohjalta. Seminaaripäivän kliinisessä osassa käsitellään kouluttajan johdolla ja vertaistyönohjauksessa opiskelijoiden vuorollaan esittelemiä omia potilastapauksia tai muuta kliinistä tai työnohjausmateriaalia päivän teoreettisen teeman näkökulmasta.

Hakemus yhtenä sähköisenä tiedostona sisältäen todistuskopiot toimitetaan 1.12.2017 mennessä, os. soile.tikkanen@mailsuomi.com Hakijoiden haastattelut toteutuvat viikoilla 49 – 50. Tieto valinnoista viikolla 51. Koulutuspaikan sitova vastaanottaminen koulutukseen hyväksytyksi tulon jälkeen 31.12.2017 mennessä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja koulutusvaatimuksista Koulutukset osiosta!

 

Aika: 25.1.2018 - 14.12.2019